Actualități

Praznicul Sfântului Ioan Casian

Un praznic luminos a avut loc duminica trecută, 28 februarie, în Biserica Ortodoxă din Trappes. Credincioșii au avut bucuria să sărbătorească pe Sfântul Ioan Casian, protector al parohiei, adunându‑se în jurul Preasfințitului Marc, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Preasfințitul Marc a slujit Dumnezeiasca Liturghia iar în omilia rostită după Sfânta Evanghelie a tâlcuit spre folosul credincioșilor parabola fiului risipitor.

Această parabolă, la fel ca și celelalte parabole ale Domnului, a precizat Preasfințitul Marc, ne prezintă personaje care nu trebuie înțelese ca niște categorii de persoane, ci ca stări duhovnicești. Ne regăsim într‑unul sau altul dintre personaje și, în măsura sincerității cercetării noastre de sine, ne recunoaștem propria stare duhovnicească și ne dăm seama de neajunsurile noastre.

Primul personaj al parabolei este Tatăl milostiv, care se grăbește să iasă din casă și aleargă să‑și întâmpine fiul risipitor. Acest personaj ne aduce o mare mângâiere, pentru că ne încredințează că Dumnezeu nu numai că ne primește, ci parcurge El Însuși întregul drum care ne desparte, indiferent de greșelile noastre, de îndată ce ne pocăim.

Ne putem recunoaște uneori în fiul risipitor care, grăbit să consume o plăcere imediată, irosește bogăția pe care a moștenit-o de la tatăl său. Fiul risipitor își vine în sine mai apoi nu în condiții de confort, ci într-o situație de foamete și de profundă suferință, și astfel, printr-o limpezime a minții, are curajul să-și recunoască greșeala, să se întoarcă la tatăl său și să-i ceară iertare.

Al treilea personaj al parabolei, fiul cel mare, ne amintește de trista stare la care ne coboară invidia. Vorbind în afara casei tatălui său și refuzând să intre în ea, acest fiu se excomunică singur, fără ca aparenta sa virtute să-l poată ajuta. Totuși, întrucât în parabolă nu există nici o concluzie cu privire la fiul cel mare, putem păstra nădejdea că, lăsând de o parte ranchiuna și invidia, a intrat și el în bucuria Tatălui său.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Marc a acceptat o discuție cu credincioșii, răspunzând la întrebările adresate mai întâi de copii, iar apoi de părinți. Primele întrebări s-au concentrat asupra veșmintelor liturgice specifice episcopului, cum ar fi mitra care amintește coroana de spini purtată de Mântuitorul Hristos în timpul Patimilor Sale. Alte întrebări s-au concentrat asupra situației sanitare actuale și asupra vieții duhovnicești în condițiile modernității. Înainte de plecare, Preasfințitul Marc i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți să acorde mai multă atenție misiunii, pentru a îndeplini vocația fiecărui creștin în botezul lumii create de Dumnezeu.